Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Koplytstulpiai. Kryžiai. Paminklai.

Kauno rajonas spaudoje - Koplytstulpiai. Kryžiai. Paminklai.

2012

Degė "Atminties žvakelės" / Irena Petriškienė. – Iliustr. – Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, lapkr. 7, p. 4.
Kunigo ir poeto M.Gustaičio atstatyto kryžiaus pašventinimas Rokų seniūnijoje.

Naujam gyvenimui atgimė kryžiai / KRS inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, spal. 2, p. 4.
Raudondvaryje, Švč.Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios šventoriuje atstatytas paminklas, skirtas įamžinti tremtinių kančias. Aut.skulptorius Sigitas Abramavičius.

Kai tamsėja ir Kryžius / Leonas Milčius. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.
Eilėraštis, skirtas Sigitui Abromavičiui, Raudondvario Sąjūdžio iniciatyva 1988 m. suprojektavusiam ir kartu su broliu Arvydu pagaminusiam bei pastačiusiam Trijų kryžių kompoziciją Raudondvario bažnyčios šventoriuje.

Trys kryžiai šventoriuje / Leonas Milčius. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 11, p. 4.
Raudondvario Sąjūdžio grupės iniaciatyva 1988 m. Raudondvario bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas kryžius žuvusiems tremtyje.

Džiaugiasi nauju stogu / Kotryna Kondrataitė. – Iliustr. – Permainos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 23, p. 4.
Gavus parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m.programos priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", Panevėžiuko bendruomenė sutvarkė Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčios stogą ir taip išgelbėjo kultūros paveldo paminklą.

Pasipuošė įspūdingu koplytstulpiu / Laimutė Vereckienė. – Iliustr. – Šventės atgarsiai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugpj. 18, p. 5.
Vilkijos apylinkėje, Saulėtekiuose pastatytas ir pašventintas kūrinys, skirtas Mergelei Marijai.

Pakelės paminklas mena... / Aleksandras Puidokas. – Iliustr. // Gintaro gimtinė. – ISSN 2029-2910. – 2012, bal. 1-30 (Nr. 4), p. 10.
Apie pokario kovas Vozbutų kaime, Kauno rajonas.

2011

Antalkiai gerbia atmintį / NTŽ inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, gruod. 13, p. 1.
Vilkijos apylinkių seniūnijos Antalkių kaime pastatytas kryžius ir stogastulpis.

Parymokim po tėvų beržais / Augenija Bložienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, lapkr. 19, p. 1.
M.ir A.Lukoševičių pastatytas kryžius Kampiškių kaime ir jo likimas.

2010

Atminimo kryžius : [žinutė] // Vakaro žinios. – ISSN 1648-7435. – 2010, spal. 28, p. 4.
Apie Kauno raj. Pakapių kaime pastatytą kryžių čekų skautui J.Holubui atminti.

Paženklinta kryžiumi / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, spal. 28, p. 1.
Pakapių kaime, Babtų seniūnijoje pastatytas kryžius, skirtas tragiškai pasibaigusiai čekų skautų kelionei.

Adolfas Teresius : [tautodailininkas, skulptorius, kryždirbys : trumpa biografija ir spalvotos kūrinių nuotraukos]. – Iliustr., fotoportr. // Aukso vainikas / Lietuvos liaudies kultūros centras. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005-. – 2008, p. 8.

Įamžintas generolo atminimas / KRS inf. - Iliustr. - Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, gruod. 2, p. 4.
Ramučiuose koplytstulpiu įamžintas Lietuvos kariuomenės vadas, generolas S.Žukauskas.

Saugos arkangelas / NTŽ, Eltos inf. - Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. - ISSN 1392-8686. - 2010, spal. 30, p. 1.
Vilkijos kapinėse pastatytas arkangelo Gabrieliaus koplytstulpis.

Iškilmės Lapėse / NTŽ inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, lapkr. 3, p. 4.
Lapėse atidengtas atstatytas paminklas Žuvusiems už Lietuvos laisvę.

D. Kedžiui kyla nauji paminklai / Iveta Skliutaitė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2010, rugs. 18, p. 5.
Apie tai, kad Kauno marių pakrantėje, kur aptiktas dviem žmogžudystėmis įtariamo D. Kedžio kūnas, baigiamas statyti dar vienas paminklas, jį savo lėšomis stato labdaros ir paramos fondo "Biblijos studijos" vadovas A. Veberis, apie Kauno marių regioninio parkodirektorės N. Eidukaitienės požiūrį į padėtį.

Pedagogo įamžinimas pakvipo korupcija / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2010, rugpj. 30, p. 3.
Apie tremtyje sušaudyto pedagogo Adomo Mitkaus atminimo įamžinimo Garliavoje projektą, paminklo autoriaus parinkimą be konkurso, Kauno rajono valdžios veiksmus.

Atstatys paminklą. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, bal. 8, p. 1.
Lapių Šv.Jono Krikštytojo parapijos bendruomenė paskelbė paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę statybos konkursą.