Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Koplytstulpiai. Kryžiai. Paminklai.

Kauno rajonas spaudoje - Koplytstulpiai. Kryžiai. Paminklai.

2015

Žymūs garliaviečiai įamžinti knygoje. -Iliustr. -KRD inf. // diena. - 2015, gruod. 7, p. 12.
Metų garliaviečio šventėje pagerbti didžiausio pakaunės miestelio garsintojai, pristatyta knyga, kurioje aprašyti 44 šį apdovanojimą pelnę bendruomenės nariai.

Įamžintas Lietuvos savanorių atminimas. - Pagal Kauno rajono savivaldybės informaciją // XXI amžius. - ISSN 2029-1299. - 2015, lapkr. 6, priedas "Abipus Nemuno", p. 1.
Apie šalia Ramučių kultūros centro (Kauno r.) esančiame skvere atidengtą paminklinį suolelį aštuoniems šio krašto karžygiams - 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Vyčio Kryžiaus kavalieriams; renginyje dalyvavo Seimo narys A. Nesteckis, Kauno rajono meras V. Makūnas.

Įamžino kunigo misionieriaus atminimą / Rita Pauliukaitienė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, spal. 12, p. 12.
Garliavos (Kauno r.) Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje pašventintas kryžius, skirtas kunigo, misionieriaus, švietėjo J. Bružiko atminimui.

Pasiūlymas Garliavai - atsikratyti Lenino garbintojo/Dainoras Lukas. -Iliustr.//Savaitraštis Kaunui.-2015,rugs.22, p. 14-15.
Apie sovietinę okupaciją šlovinusį poetą V. Montvilą, Garliavoje (Kauno r.) vis dar išlikusią jo vardo gatvę, siūlymą ją pervadinti kompozitoriaus, garso režisieriaus, fagotininko V. Montvilos vardu, kad gyventojams nereikėtų keisti adresų ir lentelių su gatvės pavadinimu.

Knyga apie savanorius įamžinta vienuolikoje paminklų / Karolis Montvila. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, spal. 10, p. 8.
Apie Pakaunės miesteliuose palaidotų 1919-1920 m. savanorių Vyčio Kryžiaus kavalierių atminimo įmažinimą keliuos Kauno r. miesteliuose pastatytais paminkliniais suoleliais; pateikiami projekto įkvėpėjo, žurnalisto V. Kavaliausko, Kauno r. mero V. Makūno pasisakymai (minimas premjeras A. Butkevičius).