Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Aleksandro Stulginskio universitetas

Kauno rajonas spaudoje - Aleksandro Stulginskio universitetas

Algirdas Bronius Valys (1935-2013) : [buvęs ilgametis LŽŪU (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas) Apskaitos ir finansų katedros docentas, socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras : nekrologas] / Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, bal. 30, p. 22.

Lietuvos tikslas - patrauklus gyventi kaimas / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, bal. 22, p. 5.Apie Žemės ūkio ministerijos iniciatyva Aleksandro Stulginskio universitete šalies ūkininkams surengtą seminarą "Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įgyvendinimo aktualijos ir perspektyvos 2014-2020 m.", jame aptartus klausimus.
Remigijus Ozolinčius 1956-2013 : [nekrologas]. – Portr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2013, bal. 18, p. 11.
2013 m. balandžio 10 d. staiga mirė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus pavaduotojas, Miškų instituto direktorius, akademikas, prof. habil. dr. Remigijus Ozolinčius.
Nustebino ir gamta, ir parodos dalyviai : [Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktoriaus doc. Virginijaus Venskutonio pasakojimas / užrašė] Justinas Adomaitis. – Portr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, bal. 11, p. 2.Apie tarptautinę žemės ūkio parodą "Ką pasėsi... 2013" Aleksandro Stulginskio universitete, Kaunas.
Didžiausia paroda Lietuvoje / KRS inf. – Iliustr. – Panorama // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, bal. 4, p. 3. Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje - tarptautinė žemės ūkio paroda "Ką pasėsi...2013".
Parodoje - žemės ūkio naujovės / Kristina Kučinskaitė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2013, kovo 29, p. 11. Apie tarptautinę žemės ūkio parodą "Ką pasėsi... 2013" Aleksandro Stulginskio universitete, Kaunas. 

Pranas Jučas (1934-2013) : [ilgametis Aleksandro Stulginskio universiteto darbuotojas docentas, technikos mokslų daktaras : nekrologas] / Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas, universiteto bendruomenė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, kovo 29, p. 14.

Verslumą galima ir būtina ugdyti / Rasa Jagaitė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, kovo 7, p. 3.
Apie Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslų ir technologijų parko kartu su kitais universitetais ir technologijų parkais vykdomus du inovacijų paramos projektus.
Kuriama vieninga Europos kaimo turizmo zona / Arnoldas Aleksandravičius. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2013, kovo 7, p. 2. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos nariai, iš visos Lietuvos susirinkę Aleksandro Stulginskio universitete peržvelgė praėjusių metų nuveiktus darbus ir aptarė savo verslo viziją, asociacijos paskirtį bei svarbiausius tikslus.
Jūratė Nadzeikienė (1973-2013) : [Aleksandro Stulginskio universiteto docentė, technologijos mokslų daktarė : nekrologas] / Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas, Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, Universiteto bendruomenė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, vas. 26, p. 22.
Šiuolaikinis požiūris į melioracijos sistemą / Virginija Skučaitė. – Portr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, vas. 21, p. 7.Apie pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą Aleksandro Stulginskio universitete vykstančius rajonų savivaldybių melioracijos specialistų mokymus; užsakomasis straipsnis.
Specialistams - moderni darbo kryptis / Virginija Skučaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, vas. 14, p. 5. Apie Lietuvos žemės ūkio ministerijos iniciatyva Valstybės žemės fondo kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu surengtus rajonų savivaldybių melioracijos specialistų mokymus, kuriuose lavinami įgūdžiai naudotis moderniausia "ArcGis" programine įranga; užsakomasis straipsnis.

Kertinės miško buveinės : [pokalbis su Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriumi R. Prusaičiu ir Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktoriumi doc. G. Brazaičiu / kalbėjosi Marijona Varneckienė. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – ISSN 1392-2092. – 2013, vas. 7, p. 2.