Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Aleksandro Stulginskio universitetas

Kauno rajonas spaudoje - Aleksandro Stulginskio universitetas

Atėjo pasiryžusieji nuversti kalnus : [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriumi Antanu Maziliausku, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkysyės technologijų fakulteto dekanu doc. dr. R. Stankevičiumi bei Veterinarijos fakulteto dekane prof. V. Riškevičiene] / [užrašė] Elena Rinkevičienė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, rugs. 1, p. 1, 3.

Copy-paste - elektroninė pagunda vogti svetimas mintis? : [knygos "Plagiato prevencijos patirtis užsienio aukštosiose mokyklose" autorės L. Šarlauskienės ir informacinių technologijų eksperto R.Krukausko pasakojimas] / [užrašė] Arnoldas Aleksandravičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, rugpj. 20, p. 14.

Pirmieji logistikos specialistai be darbo neliks. - Iliustr. - KRD inf. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, liep. 13, p. 13. Apie Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) rengiamą pirmąją logistikos ir prekybos specialybės studentų laidą; su Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanės prof. A. Miceikienės komentarais.

Žemdirbiams - tyrimai ir žinios / Jolita Žurauskienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - ISSN 1021-4526. - 2015, liep. 1, p. 10. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje vykusį tradicinį renginį "Žemdirbio vasara", kuriame ūkininkai susipažino su naujomis mokslinėmis rekomendacijomis, atliktais tyrimais ir žemės ūkio technika, Kauno rajonas.

Ūkininkų pėdomis žengia jų atžalos. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, birž. 29, p. 10.
Apie A. Stulginskio universiteto diplomų įteikimo šventę, kurioje absolventus sveikino universiteto rektorius prof. A. Maziliauskas, švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė, Kauno r. meras V. Makūnas, anksčiau pati šį universitetą baigusi žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė; pateikiami V. Makūno ir V. Baltraitienės pasisakymai, taip pat dviejų didžiausių rajono ūkininkų ir universitetą šiemet baigusių jų atžalų komentarai apie tolesnius planus.

Alfonsas Bunkus (1929-2015) : [ilgametis Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas, socialinių mokslų daktaras] : [nekrologas]. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, birž. 26, p. 14.

"Žemdirbio vasara 2015": žemė už dosnumą atsilygina dosnumu / Vanda Baronytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, birž. 23, p. 1, 8-9. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje vykusios mokslinės-praktinės konferencijos "Žemdirbio vasara" tema siejosi su augalų mitybos aktualijomis šiuolaikinėje žemdirbystėje, nes prekiniai augalininkystės ūkiai pastaraisiais metais daugiausia investicijų skyrė moderniai technikai įsigyti.

Atėjo nedrąsūs, išeina pakėlę galvas / Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, birž. 23, p. 3. Aleksandro Stulginskio universitetas pernai rudenį sulaukė 90-ojo gimtadienio. Garbingą jubiliejų tarsi vainikuoja išleidžiamas 50-asis šios aukštosios mokyklos absolventas.

Knyga apie pieno biologinę reikšmę / Antanas Šarkinas. - Portr. - Rec. leid.: Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė / Sigita Urbienė. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015 // Mokslo Lietuva. - ISSN 1392-7191. - 2016, birž. 16, p. 5. Apie Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Sigitos Urbienės knygos "Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė" sutiktuves Lietuvos MA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje.

Nusipelniusiam miškininkui / Julius Danusevičius. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, birž. 13, p. 32.
Karmėlavos kapinėse prie žymaus miškininko prof. M. Jankausko kapo susirinkę Lietuvos miškininkų sąjungos, miškų bei miškotvarkos institutų ir Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai paminėjo profesoriaus gimimo 110-ąsias bei jo mirties 15-ąsias metines.

Morkos trumpina kelią į laisvę / Arnoldas Aleksandravičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, birž. 13, p. 1, 3. Kalėjimų departamentas tęsia kalinių socializacijos projektą "Žalioji oazė". Tačiau bausmes atliekantieji beveik neturi daržininkystės patirties, todėl Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriumi Antanu Maziliausku.

Pristatyta knyga "Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė" / Antanas Šarkinas. - Iliustr. - Rec. leid.: Pieno ir jo sudedamųjų dalių biologinė reikšmė / Sigita Urbienė. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015 // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2015, birž. 6, p. 16.

Jonas Vainauskas (1925-2015) : [ilgametis LŽŪU (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas) Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesorius emeritas, mokslų daktaras] : [nekrologas}. - Portr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, geg. 28, p. 15.