Pradinis Kraštotyra Kauno rajonas spaudoje Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Kapinės.

Kauno rajonas spaudoje - Kapinės.

2013


"Švelnesnis" Vilkijos senųjų kapinių statusas / Evaldas Makarskas. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, geg. 28, p. 1.

Neaiškus senųjų Vilkijos kapinių statusas - neveikiančios ar riboto laidojimo.

Trukt už vadžių - ir vėl iš pradžių / TŽ inf. // Naujos tėviškės žinios. –2013, bal.4, p. 1.
Kauno savivaldybės nesutarimai su privačių žemių savininkais, steigiant Vainatrakio kapines.


Problema viena - atsakymai trys. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, kovo 19, p. 1.
Skundas dėl Jonučių kapinių nepriežiūros - stovinčio vandens žemesnėse vietose.

Angelas jau nebesaugo kapo / Vygandas Trainys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2013, rugs. 10, p. 20.
Apie tai, kad vagių grobiu tapo apie 100 kg sverianti angelo skulptūra, Karmėlavos kapinėse puošusi garsaus tarpukario laikų siuvėjo R. Valiulio ir jo žmonos kapą, apie kt. panašius atvejus.