Kauno rajonas knygose - 2005

Knygos, kuriose aprašomas Kauno rajono kraštas 2005 metais.

Knyga su plunksna

Knyga, spauda ir kultūra Kauno rajone : enciklopedinis žinynas / Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; Elvyra Matveičikienė, Janina Pauliukevičienė, Vilgelmina Puskunigienė, Irena Stančiauskienė, Virginija Tamašauskienė. - Kaunas : Adaksita, 2005. - 151 p. : iliustr.

Leidinys skirtas Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui ir Kauno rajono įkūrimo 50-mečiui. Enciklopedinės rodyklės paskirtis yra puoselėti istorinę atmintį apie Kauno rajono krašto garsius žmones ir jų indėlį į Lietuvos kultūrą.

Žinyne pateikta 292 personalijos, atspindinčios Kauno rajono knygnešius, spaudos darbuotojus, rašytojus, menininkus ir muzikus.