Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajono kraštas knygose - 2007

Kauno rajono kraštas knygose - 2007

Knygos, kuriose aprašomas Kauno rajono kraštas 2007 metais.

Nuotrauka iš lėktuvo skrydžio

Kauno rajono gamta ir kultūros paveldas = Natural and Cultural Heritage of the Kaunas Region / Kauno rajono savivaldybė; Lietuvos miškų institutas ; [redaktorė Jūreta Valentienė]. - Kaunas : V3 studija, 2007 (Kaunas : Aušra). - 195 p. : iliustr. - Tekstas lygiagr. liet., angl. Leidinys skirtas supažindinti Lietuvos visuomenę ir kitų šalių piliečius, besidominčius mūsų valstybe, su Kauno rajono gamta ir kultūros paveldu. Pateikta išsami Kauno rajono charakteristika, kaip antai: geografinė padėtis, administracinė struktūra, reljefas, hidrografija ir kt., plačiai aptarta biologines i charakteristika (miškai, grybai ir kerpės, augalija, gyvūnija), aprašomos saugomos teritorijos, lankytinos rajono vietos. Publikuojama medžiaga awe mingiausią Kauno rajono kultūros paveldą. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis. Knygos priedas - detali rajono kartoschema.

Girios prie Nemuno slėnio Girios prie Nemuno slėnio : Dubravos miškų tyrimo stoties-eksperimentinės urėdijos miškų istorija ir ūkininkavimo bruožai / Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Generalinė miškų urėdija ; [sudarytojas Algirdas Kažemėkas]. - Kaunas : Lututė, 2007 (Kaunas : Aušra). - 383, [1] p. : iliustr.

  

  

  

  

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius : bukletasKauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius : bukletas. - Kaunas, [2007]. - [14] p. įsk. virš. : iliustr.

Gretut. tekstas liet., angl.

  

  

Knygos viršelisLietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės : monografija / Algė Jankevičienė. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 351, [1] p. : iliustr.

  

  

  

  

Knygos viršelisTautos sargyboj / Juozas Gabrys-Paršaitis ; [sudarytojas, įvado ir komentarų autorius Linas Saldukas] ; Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvių išeivijos institutas. - Vilnius : Versus aureus, 2007 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 415, [1] p. ; 24 cm. - (Egzodo archyvas). - Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 405-415.

Publikuojami dokumentai, laiškai, nuotraukos, straipsniai, kita rachyvinė medžiaga, susijusi su lietuvių išeiviais.

   

   

Lietuvos dvaraiLietuvos dvarai / [teksto autoriai Gintaras Abaravičius, Morta Baužienė, Indrė Kačinskaitė, Gražina Kirdeikienė, Kęstutis Labanauskas, Dalia Narkevičiūtė, Dalė Puodžiukienė, Aldona Snitkuvienė, Rita Škiudienė]. - Kaunas : Šviesa, 2007.

„Lietuvos dvarai" - vienas iš „Pažinkime Lietuvą" serijos leidinių. Jis skirtas daugiasluoksniam gilias europines šaknis turinčiam Lietuvos dvarų istorijos ir architektūros paveldui. Knygoje pristatom dvidešimt reikšmingesnių įvairių šalies regionų dvarų, jų istorija, garsiosios dvarininkų šeimos, aptaria ma pastatų architektūra, dvaruose sukauptos meno ir kultūros vertybės, išlikę parkai. Leidinys skiriamas jaunimui ir visiems, kurie domisi Lietuvos kultūra.

Rokų šventovei 10 metų

Rokų šventovei 10 metų / sudarėJulija Bakūnaitė, Eleonora Čepulienė, Ingrida Juknevičienė, Vanda Mažeikienė, [2007].- p. 34

Rokų koplyčia – didelė dovana Rokų bendruomenei.