Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajono kapinės - Partizanų žūties vieta Girininkų km. Alšėnų sen.

Kauno rajono kapinės - Partizanų žūties vieta Girininkų km. Alšėnų sen.


4

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ II KAIMAS

Šioje vietoje 1949 m. kovo mėn. 3 d. kovojo ir žuvo Tauro apygardos 4 Birutės rinktinės Arlausko kuopos partizanai (bunkeryje susisprogdino).
Kovojo su MGB Kauno valdybos karine čekistine grupe Šališkių miške, dab. Pajūrio miškas, Kazlų Rūdos sav.: būrio vadas Juozapas Nėnius-Inžinas, grupės vadas Antanas Siaurys-Strazdas, Petras Jankus-Vanagas, Vytautas Žilinskas-Genys.

Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt