Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajono kapinės - Lietuvos kariuomenės generolo Jono Galvydžio-Bykausko kapas

Kauno rajono kapinės - Lietuvos kariuomenės generolo Jono Galvydžio-Bykausko kapas


5000

RAUDONDVARIS

Raudondvario kapinėse palaidotas Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, visuomenininkas, generolas Jonas Galvydis-Bykauskas (1864-1943). Gimė Utenos apskrities Užpalių valsčiaus Degėsių kaime. Nuo 1886 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, dalyvavo Japonijos - Rusijos ir Pirmajame pasauliniame karuose. 1918 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. J. Galvydžiui-Bykauskui suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1920 m. dalyvavo kovojant su Lenkijos kariuomenės L. Želigovskio (Lucjan Żeligowski) rinktine. 1919 m. ir 1921 m. ėjo karo mokyklos viršininko pareigas. 1926 m. išleistas į atsargą. Būdamas atsargoje generolas dalyvavo visuomeninėje veikloje: dirbo Lietuvos ūkininkų kooperatyvų sąjungoje, Katalikų veikimo centre, buvo aktyvus Krikščionių demokratų partijos narys. SSRS okupavus Lietuvą 1940-09-21 buvo suimtas. 1941 m. per birželio sukilimą iš kalėjimo išvaduotas. 1943 m. liepos 16 d. mirė Kauno savitarpinės pagalbos ligoninėje. Palaidotas Raudondvario kapinėse. Galvydžio-Bykausko nuopelnai įvertinti šiais apdovanojimais: Vyčio Kryžiaus II rūšies 1-ojo laipsnio ordinu (1926), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (1928), Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu (1928), Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų medaliu. (1940), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929), Rusijos kariuomenėje - Šv. Vladimiro 4-ojo laipsnio, Šv. Anos 3-iojo ir 2-ojo laipsnių, Šv. Stanislovo 3-iojo ir 2-ojo laipsnių ordinais, taip pat Bulgarijos ir Persijos ordinais. 2017 m. kapas įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. 

Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt