Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajono paminklai - Pirmojo pasaulinio karo aukoms Teleičių km., Garliavos ap. sen.

Kauno rajono paminklai - Pirmojo pasaulinio karo aukoms Teleičių km., Garliavos ap. sen.

teleičiai


GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA
Teleičių km.

Kapinėse palaidoti Pirmojo pasaulinio karo vokiečių kareiviai. 1922 – 1923 m. Lietuvos kariai sutvarkė kapinių teritoriją, įrėmino ją 75 cm gylio gana plačiais grioviais, apsodino jų šlaitus eglėmis ir vietoje vokiečių įsmeigtų medinių kryželių pastatė betoninius nedidelius paminklus. Kaip 1992 m. teigė seni vietos gyventojai, šiose kapinėse buvo išlikę apie 250 tokių betoninių paminklų, kuriuose buvo įrašyta po 3 – 7 karių pavardes. Net iki Antrojo pasaulinio karo pradžios kai kurių karių kapus lankė jų artimieji, gyvenę Karaliaučiaus krašte.
Antrojo pasaulinio karo metu (1943 – 1944 m.) šiose kapinaitėse vokiečiai įrengė ginklų sandėlį. Rusų kariuomenei persikėlus per Nemuną, sandėlį susprogdino, taip sunaikindami ir savo karių kapus. Po karo kapinių teritorija virto dirbamos žemės lauku.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1995 m. vietos bendruomenės iniciatyva, čia pastatytas 2 m. aukščio paminklinis akmuo su virš jo iškylančiu kryžiumi.
Kasant duobę paminklo pamatui, buvo surasti kario palaikai, aprangos likučiai, šaukštas, šakutė. (daugiau: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/akibrokstas-kapinese-vaiku-zaidimu-aikstele-825819 )


Lit.:
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/akibrokstas-kapinese-vaiku-zaidimu-aikstele-825819
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.: https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/