Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajono paminklai - Pirmojo pasaulinio karo aukoms Teleičiuose

Kauno rajono paminklai - Pirmojo pasaulinio karo aukoms TeleičiuosePaveikslėlis1


GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA

Kapinėse palaidoti Pirmojo pasaulinio karo vokiečių kareiviai. 1922 – 1923 m. Lietuvos kariai sutvarkė kapinių teritoriją, įrėmino ją 75 cm gylio gana plačiais grioviais, apsodino jų šlaitus eglėmis ir vietoje vokiečių įsmeigtų medinių kryželių pastatė betoninius nedidelius paminklus. Kaip 1992 m. teigė seni vietos gyventojai, šiose kapinėse buvo išlikę apie 250 tokių betoninių paminklų, kuriuose buvo įrašyta po 3 – 7 karių pavardes. Net iki Antrojo pasaulinio karo pradžios kai kurių karių kapus lankė jų artimieji, gyvenę Karaliaučiaus krašte.
Antrojo pasaulinio karo metu (1943 – 1944 m.) šiose kapinaitėse vokiečiai įrengė ginklų sandėlį. Rusų kariuomenei persikėlus per Nemuną, sandėlį susprogdino, taip sunaikindami ir savo karių kapus. Po karo kapinių teritorija virto dirbamos žemės lauku.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1995 m. vietos bendruomenės iniciatyva, čia pastatytas 2 m. aukščio paminklinis akmuo su virš jo iškylančiu kryžiumi.
Kasant duobę paminklo pamatui, buvo surasti kario palaikai, aprangos likučiai, šaukštas, šakutė. (daugiau: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/akibrokstas-kapinese-vaiku-zaidimu-aikstele-825819 )


Lit.:

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/akibrokstas-kapinese-vaiku-zaidimu-aikstele-825819

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr. Olego Karavajevo