Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajono kraštas knygose – 2016

Kauno rajono kraštas knygose – 2016

Inga Stepukonienė, Garliava. Laikas ir žmonės. 2016 m.

b-cov-143x195Gausiai iliustruotoje monografijoje apie Garliavą pirmą kartą plačiau pristatoma miestelio bei apylinkių istorija, tautinių bendruomenių, bažnyčių, dvarelių, mokyklų, medicinos įstaigų praeitis ir dabartis. Daug dėmesio skiriama pokario rezistenciniam judėjimui regione, taip pat įžymiems žmonėms, gyvenusiems ir dirbusiems Garliavoje.

  

  

  

  

  

Kaimo „Prie Lakštingalos upės“ istorijaKnygoje aprašoma kone 200 metų Pajiesio kaimo (Kauno r.) istorija. Seniausias dokumentais patvirtintas kaimo gyventojas - Andrius Jakučionis, gimęs 1791 m. Pajiesio Veiveriukų kapinaičių ir jose buvusios medinės koplyčios istorija yra dar senesnė. Čia rasite trumpas Pajiesio apylinkių bažnytkaimių, miestelių, miestų - Garliavos, Išlaužo, Prienų, Veiverių ir kitų vietovių istorijas. Aprašyta XX a. pr. vykęs kaimo skirstymas į vienkiemius, I ir II pasauliniai karai, turėję įtakos kai¬mo gyvenimui; pokario rezistencija, gyventojų trėmimai į Sibirą, kolūkio steigimas ir jo iširimas. Pateikiamos keleto šeimų genealoginės lentelės, daug nuotraukų ir brėžinių.

Knygos pirmoje dalyje pateikta bendra kaimo ir apylinkių istorija (pasinaudojus ir archyvų dokumentais), antroje - pačių gyventojų rašytos ar papasakotos jų šeimų istorijos.

  

Pakaunės dešimtmečiai

Istorijos, prisiminimų, dokumentinių pasakojimų ir nuotraukų knyga – reprezentacinis darbas, skirtas Kauno rajono šešiasdešimties metų sukakčiai ir artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

  

  

  

  

  

  

         ScanImage001   

Knygoje pateikti Kauno rajono savivaldybės ir seniūnijų herbai, patvirtinti LR prezidento dekretu. Sudarytojas Kauno rajono kraštotyrininkas Antanas Vaičius.