Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajonas knygose – 2016

Kauno rajonas knygose – 2016

zoomed b-cov-143x195

Garliava: laikas ir žmonės : monografija / Inga Stepukonienė ; Pasaulio lietuvių centras. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.  Gausiai iliustruotoje monografijoje apie Garliavą pirmą kartą plačiau pristatoma miestelio bei apylinkių istorija, tautinių bendruomenių, bažnyčių, dvarelių, mokyklų, medicinos įstaigų praeitis ir dabartis. Daug dėmesio skiriama pokario rezistenciniam judėjimui regione, taip pat įžymiems žmonėms, gyvenusiems ir dirbusiems Garliavoje. 

ScanImage001

Kaimo prie lakštingalų upės istorija / sudarytojai Povilas Jakučionis, Algimantas Jakučionis. - Šiauliai : Saulės delta, 2016.   Knygoje aprašoma kone 200 metų Pajiesio kaimo (Kauno r.) istorija. Seniausias dokumentais patvirtintas kaimo gyventojas - Andrius Jakučionis, gimęs 1791 m. Pajiesio Veiveriukų kapinaičių ir jose buvusios medinės koplyčios istorija yra dar senesnė. Čia rasite trumpas Pajiesio apylinkių bažnytkaimių, miestelių, miestų - Garliavos, Išlaužo, Prienų, Veiverių ir kitų vietovių istorijas. Aprašyta XX a. pr. vykęs kaimo skirstymas į vienkiemius, I ir II pasauliniai karai, turėję įtakos kai¬mo gyvenimui; pokario rezistencija, gyventojų trėmimai į Sibirą, kolūkio steigimas ir jo iširimas. Pateikiamos keleto šeimų genealoginės lentelės, daug nuotraukų ir brėžinių.

  zoomed ScanImage002

Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.  storijos, prisiminimų, dokumentinių pasakojimų ir nuotraukų knyga – reprezentacinis darbas, skirtas Kauno rajono šešiasdešimties metų sukakčiai ir artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

   ScanImage001

Aleksoto istorija laiko tėkmėje / Ovidijus Jurkša, Kristina Jurkšienė. - Kaunas : [S.n], 2016- D.1. - 2016. - 169 p.

  heraldika

Kauno rajono heraldika / Antanas Vaičius. - [S.l.] : [Antanas Vaičius], 2016. Knygoje pateikti Kauno rajono savivaldybės ir seniūnijų herbai, patvirtinti LR prezidento dekretu. Sudarytojas Kauno rajono kraštotyrininkas Antanas Vaičius.