Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajono kraštas knygose - 2013

Kauno rajono kraštas knygose - 2013

Protestantizmo paveldas Lietuvoje Protestantizmo paveldas Lietuvoje : kelionių vadovas / Rolandas Vytautas Lingys. - Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013.

Apie Garliavą p. 93 - 94

Šis teminis kelionių vadovas supažindina su istorijos tėkmėje šiandieninėje Lietuvos teritorijoje gyvavusių ir tebegyvuojančių protestantiškųjų vietos bendruomenių praeiti¬mi. Leidinys yra skirtas ne tik gidams, kelionių vadovams ar jų organizatoriams, bet ir individualaus tikslingo kultūrinio turizmo propaguotojams. Tai pirmas šalyje j regioninį kultūrinį-istorinį turizmą nukreiptas atskirų vietos evangelikų liuteronų ir evangelikų re¬formatų bendruomenių istorijų pristatymas plačiajai visuomenei. Abiejų konfesijų vietos maldos namų istoriniai aprašymai leidinyje sugrupuoti remiantis šiandienine jų būkle ir prieinamumu turizmui bei rekreacijai. Istorinę medžiagą iliustruoja leidinyje pateikiamas specialiai sudarytas evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčių ir koplyčių pa¬sklidimą krašte vaizduojantis žemėlapis Protestantų maldos namai Lietuvoje.