Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajono kraštas knygose - 2013

Kauno rajono kraštas knygose - 2013

 

Knygos viršelis

Domeikava / [sudarytojas ir vyr. redaktorius Antanas Pocius]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2013. - 984 p. : iliustr.

Gausiai žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis ir nuotraukomis iliustruotoje knygoje pasako¬jama apie Domeikavos krašto istoriją, archeologiją, gamtos ir kultūros paminklus, gražiausias sodybas. Publikuojami straipsniai apie kaimus ir dvarus, žmonių luominius ir turtinius santy¬kius, gyventojų demografinę raidą, mokyklų istoriją, Domeikavos parapijos įkūrimą, bažnyčios statybą, kunigus, įžymiuosius domeikaviečius. Skelbiami politinių kalinių ir tremtinių atsi¬minimai apie išgyvenimus sovietinės ir nacių okupacijos metais. Skaitytojai supažindinami su bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų veikla, publikuojamos jų darbų reprodukcijos.