Pradinis Kraštotyra Kauno kraštas knygose Straipsniai Kauno rajono kraštas knygose - 2013

Kauno rajono kraštas knygose - 2013

Knygos, kuriose aprašomas Kauno rajono kraštas 2013 metais.

Gyvenimas be stebuklųGyvenimas be stebuklų: Garliavos vidurinės mokyklos I laidos abiturientų pasaulis / [sudarytojas Robertas Keturakis]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2013

Knygoje – kartos, 1954 m. baigusios Garliavos vidurinę mokyklą, atsiminimai. Juose svarbiausia ryški galia – ne vien tikėti tiesa, laisve, žmogiškumu, dieviškumu, bet ir žinoti, kad visa tai tikrai yra ir tikrai pasiekiama.

Girionių žmonės be miškų savo gyvenimo neįsivaizduoja; Penkiasdešimtmetė Girionių krašto kronika Girionių žmonės be miškų savo gyvenimo neįsivaizduoja ; Penkiasdešimtmetė Girionių krašto kronika / [sudarytojai: J.Grigaliūnas, A.Juodvalkis, A.Kuliešis, A.Vasiliauskas] ; Kauno rajono savivaldybė ; Samylų senūnija. - [Kaunas] : ARX Reklama, [2013]. - 79, [1] p. : iliustr.

  

  

Knygos viršelis

Domeikava / [sudarytojas ir vyr. redaktorius Antanas Pocius]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2013. - 984 p. : iliustr.

Gausiai žemėlapiais, dokumentų faksimilėmis ir nuotraukomis iliustruotoje knygoje pasako¬jama apie Domeikavos krašto istoriją, archeologiją, gamtos ir kultūros paminklus, gražiausias sodybas. Publikuojami straipsniai apie kaimus ir dvarus, žmonių luominius ir turtinius santy¬kius, gyventojų demografinę raidą, mokyklų istoriją, Domeikavos parapijos įkūrimą, bažnyčios statybą, kunigus, įžymiuosius domeikaviečius. Skelbiami politinių kalinių ir tremtinių atsi¬minimai apie išgyvenimus sovietinės ir nacių okupacijos metais. Skaitytojai supažindinami su bendruomenės kultūros ir meno kūrėjų veikla, publikuojamos jų darbų reprodukcijos.

Knygos viršelisPonia Klara : [dešimties meilės eilėraščių poetinė novelė] / Viktoras Rudžianskas ; [dailininkė Inga Paliokaitė-Zamulskienė]. - Kaunas : Kauko laiptai, [2013] (Kaunas : Taurapolis). - 29, [3] p. : iliustr.

   

   

Kauno rajono vietos veiklos grupės  teritorijos amatai ir paslaugosKauno rajono vietos veiklos grupės teritorijos amatai ir paslaugos: [informacinis leidinys] .- Kaunas, 2013 .- 39 p.

Leidinyje pristatoma dalis Kauno rajono VVG internetinėje svetainėje www.kaunorvvg.lt talpinamos duomenų bazės informacijos.

   

Lituanica – mūsų širdyse amžinai Lituanica – mūsų širdyse amžinai : [ legendinio Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą aštuoniasdešimtmečiui paminėti 1933-2013 m.]/ [sudarytojai A.Vaičius ir A.Degutytė] .- Kaunas : Kauno rajono savivaldybė ir Kraštotyros draugijos Kauno rajono skyrius, 2013.- 19 p.

   

   

Sveiki atvykę į Kauno rajonąSveiki atvykę į Kauno rajoną : [informacinis leidinys].- Kaunas: Kauno rajono savivaldybė, 2013 .- p. [15]

  

  

  

Protestantizmo paveldas Lietuvoje Protestantizmo paveldas Lietuvoje : kelionių vadovas / Rolandas Vytautas Lingys. - Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013.

Apie Garliavą p. 93 - 94

Šis teminis kelionių vadovas supažindina su istorijos tėkmėje šiandieninėje Lietuvos teritorijoje gyvavusių ir tebegyvuojančių protestantiškųjų vietos bendruomenių praeiti¬mi. Leidinys yra skirtas ne tik gidams, kelionių vadovams ar jų organizatoriams, bet ir individualaus tikslingo kultūrinio turizmo propaguotojams. Tai pirmas šalyje j regioninį kultūrinį-istorinį turizmą nukreiptas atskirų vietos evangelikų liuteronų ir evangelikų re¬formatų bendruomenių istorijų pristatymas plačiajai visuomenei. Abiejų konfesijų vietos maldos namų istoriniai aprašymai leidinyje sugrupuoti remiantis šiandienine jų būkle ir prieinamumu turizmui bei rekreacijai. Istorinę medžiagą iliustruoja leidinyje pateikiamas specialiai sudarytas evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčių ir koplyčių pa¬sklidimą krašte vaizduojantis žemėlapis Protestantų maldos namai Lietuvoje.