Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Bažnyčios. Koplytėlės. Sinagogos

Kauno rajonas spaudoje - Bažnyčios. Koplytėlės. Sinagogos

Įspėjimo žodis Vandžiogalos bažnyčioje / NTŽ inf. – Iliustr. – Mūsų krašte // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, birž. 13, p. 4.  Sunkiai paaiškinamas įvykis Vandžiogalos bažnyčioje - šv. Mišių metu pasigirdęs beldimas už altoriaus.
Viešėjo Kaliningrado katalikų jaunimas / Arūnas Butkus. – Iliustr. – Bendruomenė // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 16, p. 4. Kaliningrado Šventosios Šeimos katalikų parapijos jaunimo choras giedojo Raudondvario bažnyčioje.
Kai žiedlapiais sninga... / Lina Šidiškienė. – Iliustr. – Laisvas laikas // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, geg. 11, p. 4.
Pažėrų bažnyčioje - giesmės Motinai.
Pirmasis festivalio koncertas / Daiva Bagdžienė. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2012, rugpj. 24, p. 6.
Apie Pažaislio muzikos festivalio koncertą "Maironio balsai", vykusį Margininkų bažnyčioje (Kauno r.).
Nelaimė Paštuvoje - sudegė bažnyčia / Romas Bacevičius. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2012, geg. 18, p. 5. 

Šv.Kryžiaus atradimas Vandžiogaloje / Juzefa Gibovičienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, rugs. 14, p. 4.

Bendruomenė išsaugojo nuo sunykimo bažnyčią / Saulius Tvirbutas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, rugpj. 21, p. 7.Užsakomasis str. apie tai, kad Panevėžiuko bendruomenės centras (Kauno r.), pasinaudojęs LEADER programos parama pagal priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra", atnaujino savo miestelio bažnyčią; pateikiami bendruomenės pirmininkės V. Filipavičienės, Kauno r. mero V. Makūno, Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus, Kauno r. vietos veiklos grupės pirmininko V. Zubo, žemės ūkio ministro K. Starkevičiaus komentarai.
Naujos Paštuvos bažnyčios vizija / Diana Krapavickaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, rugpj. 18, p. 3.
Apie tai, kad po gaisro planuojama atstatyti Paštuvos (Kauno r.) bažnyčią, ieškoma finansavimo šaltinio, tačiau gaisro priežastys dar nėra nustatytos; pateikiami klebono Š. Petrausko, Kauno r. policijos komisariato tyrėjos V. Valatkevičienės komentarai.
Muzikos atlaidai Margininkuose / Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2012, liep. 10, p. 12.
Apie Margininkų (Kauno r.) bažnyčioje vykusį Pažaislio muzikos festivalio koncertą.
Raudondvaryje pagerbti grafai Tiškevičiai / Arūnas Dambrauskas. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2012, liep. 7, p. 3.
Kauno rajono mero V. Makūno iniciatyva prie Raudondvario bažnyčios atidengti ir visuomenei pristatyti paminkliniai atminimo akmenys, skirti koplyčioje palaidotiems keturiems grafų Tiškevičių giminės atstovams.
Tiesos žodis prieš totalitarinį režimą / Mykolas Federavičius. – Iliustr. – Susitikimai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2012, bal. 25, p. 4.Konferencija, skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 40-mečiui, Kulautuvos vidurinėje mokykloje. 

2011

Ko verkė Vandžiogalos katalikai? / Ričardas Jankauskas. – Iliustr. – Bažnyčia // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2011, vas. 2, p. 4. Po 70 metų Vandžiogalos parapija atgavo bažnyčią, kurią buvo konfiskavusi sovietų valdžia.

2010

Padėka už laisvės dovanas. – Iliustr. – Raudondvario naujienos // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, spal. 5, p. 4.
Katalikų bažnyčia šiuos metus yra paskyrusi padėkos metais už Lietuvos laisvę.
Ramybei ir gerumui / Lina Kazlauskienė. – Iliustr. – Asmenybės // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 21, p. 4.
Šlienavos Švč.Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje klebonas V.Vaičiūnas savo ir pagalbininkų rankomis sukūrė grožio salą.
Kur sumainomi aukso žiedai? / Kristina Čiučiulkaitė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, liep. 3, p. 1.
Populiariausios Santuokos sakramento priėmimo vietos Kauno rajone.
Įvertinta Čekiškės sinagoga. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2010, saus. 9, p. 1.
Čekiškės sinagoga įrašyta į Kultūros vertybių registrą.