Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Bažnyčios. Koplytėlės. Sinagogos

Kauno rajonas spaudoje - Bažnyčios. Koplytėlės. Sinagogos

2014

Tarėsi, kaip apsaugoti bažnyčias nuo gaisrų. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, gruod. 22, p. 12. Apie Kauno rajono mero V. Makūno iniciatyva surengtą Kauno rajono savivaldybės ir kunigų susitikimą, jame aptartas bažnytinio paveldo saugojimo problemas

Sudegusios bažnyčios keliamos iš pelenų / Daiva Baronienė. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – ISSN 1822-1637. – 2014, lapkr. 18, p. 5. Sudegusių Kauno r. Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios, Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios, Prienų r. Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Balbieriškio bažnyčios parapijų klebonai teigia, jos gyventojai dosniai aukoja, kad bažnyčios būtų atstatytos. Dvi jų - Balbieriškio ir Kulautuvos - šiuo metu atgimsta architektų vizijose, o Paštuvos bažnyčia jau realiai atstatoma

Įamžinta Vilkijos sinagoga. – Iliustr. – KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, rugs. 29, p. 13. Minint Žydų genocido dieną, buvusios sinagogos Vilkijoje (Kauno r.) vietoje pastatyta medžio drožėjo A. Sniečkaus sukurta medinė skulptūra.
Iš pelenų kyla nauja Paštuvos bažnyčia / Greta Čižinauskaitė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, rugs. 3, p. 2. Apie po gaisro atstatomą Paštuvos bažnyčią (Kauno r.); su bažnyčios atstatymo komiteto pirmininko V. V. Vasiliausko komentarais.

Sentikiai ir katalikai tvarko maldos namus / Karolis Montvila. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2014, bal. 7, p. 12. Vandžiogalos seniūnijoje apsilankęs Kauno rajono meras V. Makūnas, be kitų klausimų, sprendė ir šiame krašte išlikusio bažnytinio paveldo problemas. 

2013

Bažnyčių motina sulaukė dėmesio / vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 26, p. 1.
Kauno rajono savivaldybės Tarybos posėdyje pritarta bandram rajono Savivaldybės administracijos ir Vilkaviškio vyskupijos projektui "Zapyškio Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios išsaugojimas ir atgaivinimas".

Nusipelnę daug, bet ar nepamiršti / Vaida Sargelienė. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, lapkr. 21, p. 1.Istorija mena daug asmenų, prisidėjusių prie Kauno rajono miestelių ir miestų kūrimosi. Tai J.Godlevskis, L.C.Anikinis, J. ir J.Vailokaičiai. 

Mėgins stabdyti slenkantį Lapių bažnyčios šventoriaus šlaitą. – Iliustr. – Kauno rajono savivaldybės informacija // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2013, spal. 4, p. 11.Apie Lapių bažnyčios klebonijoje vykusį pasitarimą dėl skubiausių priemonių, būtinų šios bažnyčios šventoriaus šlaito slinkimui sustabdyti, kuriame dalyvavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, Kauno rajono meras V. Makūnas, Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio valstybinė inspektorė A. Naureckaitė, Lapių seniūnas R. Stankus ir kiti suinteresuoti asmenys.
Lapių bažnyčia žemyn nenugarmės. – Iliustr. – KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2013, rugs. 21, p. 4-5. Susitikę Kauno rajono savivaldybės, Kultūros paveldo departamento Kauno padalinio ir Kauno arkivyskupijos atstovai nusprendė skubiai atlikti geologinius tyrimus, ieškoti lėšų techniniam projektui ir imtis darbų, kad būtų sustabdytas Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus šlaito slinkimas.
Slenkantį šlaitą bus mėginama tramdyti / KRS inf. – Iliustr. // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugs. 20, p. 1. Būtina sutvirtinti Lapių Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriaus slenkantį šlaitą.
Staigmenos Jadagoniškiams / Živilė Girdauskaitė. – Iliustr. – Šventės atgarsiai // Naujos tėviškės žinios. – ISSN 1392-8686. – 2013, rugpj. 20, p. 4. Žolinių atlaidai Švč. M.Marijos Dangun Ėmimo koplyčioje Jadagonyse.