Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Bažnyčios. Koplytėlės. Sinagogos

Kauno rajonas spaudoje - Bažnyčios. Koplytėlės. Sinagogos

2015

Stepukas, Džozefina ir Buba - unikali kunigo trijulė / Virginija Skučaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, birž. 27, p. 22-23. Apie Garliavos švč. Trejybės bažnyčios kunigą V. Sikorską ir jo augintinius - katinėlį Stepuką, žako papūgą Bubą ir 30-metę katę Džozefiną.

Įamžino kunigo misionieriaus atminimą / Rita Pauliukaitienė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, spal. 12, p. 12. Garliavos (Kauno r.) Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje pašventintas kryžius, skirtas kunigo, misionieriaus, švietėjo J. Bružiko atminimui.

Kulautuvoje naujų maldos namų dar teks palaukti / Vilma Kasperavičienė.-Iliustr.//Savaitraštis Kaunui.-2015, spal. 6, p. 11. Apie aplinkybes, trukdančias atstatyti 2012 m. sudegusią Kulautuvos (Kauno r.) bažnyčią; su Kulautuvos parapijos klebono L. Baliūno, Kauno rajono savivaldybės vicemero K. Povilaičio komentarais.

Esame pašaukti mylėti ir daryti gera : [pokalbis su Paštuvos (Kauno r.) basųjų karmeličių vienuolyno priore (vienuolyno vyresniąja) seserimi Marija Juozapa]. - Iliustr. // Moters savaitgalis. - 2015, Nr. 47 (gruod. 11-17), p. 34-35. Apie 2000 m. Paštuvoje atidarytą vienuolyną, jo misiją.

Kulautuvoje naujų maldos namų dar teks palaukti / Vilma Kasperavičienė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, spal. 6, p. 11. Apie aplinkybes, trukdančias atstatyti 2012 m. sudegusią Kulautuvos (Kauno r.) bažnyčią; su Kulautuvos parapijos klebono L. Baliūno, Kauno rajono savivaldybės vicemero K. Povilaičio komentarais.

Kauno provincijoje kunigai aptarnauja kelių parapijų tikinčiuosius / Genovaitė Baliukonytė. - Iliustr. // Savaitraštis Kaunui. - ISSN 2424-4163. - 2015, rugs. 29, p. 34-35. Apie Babtų kunigą G. Rumševičių, besirūpinantį trijų parapijų tikinčiųjų sielovada bei Babtų, Panevėžiuko bažnyčių ir Muniškių koplyčios priežiūra ir remontu.

Bažnyčia pakilo iš pelenų / Greta Čižinauskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - ISSN 1392-7639. - 2015, rugs. 21, p. 1, 2. Apie sudegusios Paštuvos (Kauno r.) šv. Barboros bažnyčios atstatymo darbus bei šioje bažnyčioje po atstatymo įvykusias pirmąsias Mišias, kuriose dalyvavo ir kadenciją baigęs prezidentas V. Adamkus; pateikiami Kauno arkivyskupo metropolito L. Virbalo, V. Adamkaus pasisakymai.

Tvora jau išvirto. Dabar - bažnyčios eilė? / Arūnas Karaliūnas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2015, kovo 3, p. 19. Apie tai, kad Lapių (Kauno r.) Šv.Jono Krikštytojo bažnyčia gali nesulaukti garbingo 400 metų jubiliejaus - jau nugarmėjo dalis šventorių juosiančios tvoros, bažnyčia stovi vos keli metrai nuo įgriuvusio ir slenkančio šlaito (pateikti klebono R. Skrinsko komentarai).

Ar slenkantis šlaitas nesugriaus bažnyčios? / Vaida Milkova. – Iliustr. // Kauno diena. – 2015, kovo 4, p. 1, 4. Apie Kauno rajono Lapių miestelyje slenkančio kalno šlaito keliamą pavojų kultūros paveldo objektui Lapių bažnyčiai, kurią juosianti mūrinė tvora prieš keletą dienų jau nugriuvo; su bažnyčios klebono R. Skrinsko, Kultūros paveldo departamento atstovės B. Raupėnienės, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus R. Pudževelio komentarais.

Šventorius - ekstremali zona. – KD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2015, kovo 14, p. 5. Apie Kauno rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos skelbiamą ypatingą padėtį dėl griūvančio šlaito grėsmės Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastatui.

Dėl griūvančios Lapių bažnyčios tvoros tikimasi Vyriausybės paramos // XXI amžius. –  2015, kovo 13, p. 1. Sugriuvus ir nuo šlaito pradėjus slinkti Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvorai, Kauno rajono savivaldybės administracija pažadėjo imtis skubių priemonių, siekiant išvengti grėsmės pačiai bažnyčiai; su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus R. Pudževelio komentaru.