Pradinis Kraštotyra Straipsniai Kauno rajonas spaudoje - Kauno rajono savivaldybė

Kauno rajonas spaudoje - Kauno rajono savivaldybė

Daugiabučiams tvarkyti – 100 tūkst. eurų / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 1, p. 13.Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino šių metų daugiabučių namų ir jų aplinkos atnaujinimo, plėtros ir administravimo rėmimo fondo tarybos lėšų sąmatą.

Paramos sulauks ir sodininkų bendrijos / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 1, p. 13.Kauno rajono savivaldybė patvirtino Specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą, kurios iki šiol savivaldybė neturėjo. Pateikiamas Kauno rajono mero V. Makūno komentaras.

Patvirtino strateginį veiklos planą / KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 1, p. 13.Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino 2021–2023 m. strateginį veiklos planą, kuris leis užtikrinti ilgalaikę ir darnią savivaldybės pažangą ir plėtrą, racionaliai suplanuoti finansinius išteklius strateginėms veikloms įgyvendinti; pateikiami Kauno rajono mero V. Makūno ir savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos D. Kupratienės komentarai apie plane skiriamą didelį dėmesį švietimo programai, vandentvarkos, kelių ir gatvių infrastruktūrai atnaujinti ir plėsti.

Rekonstrukcijos neatpažįstamai keičia senos statybos darželius / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, vas. 1, p. 11–12. Apie Kauno rajono savivaldybės dėmesį švietimui. Kauno rajono meras V. Makūnas teigia, kad „siekdama patenkinti vis didėjantį priešmokyklinio ugdymo įstaigų poreikį, savivaldybė ir toliau planuoja nuomoti darželius iš privačių investuotojų bei rekonstruoti turimus“. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Rikteris sako, kad pirmiausia šiemet darbai prasidės Zapyškio darželyje, į statybininkų rankas bus atiduotas ir Neveronių lopšelis-darželis, bus rengiamas techninis projektas Kulautuvos lopšeliui-darželiui bei Ilgakiemio mokyklai-darželiui atnaujinti, tęsiama Lapių lopšelio-darželio rekonstrukcija, ruošiamasi atnaujinti Vilkijos gimnazijos pastato fasadą ir vidinį kiemą.

Verslininkus nemokamai konsultuos teisiniais klausimais / KRS inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 25, p. 14.Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras, siekdamas padėti su COVID-19 pandemijos padariniais susiduriantiems verslininkams, pasirašė sutartį su teisininkais ir teiks nemokamas teisines paslaugas Kauno rajone registruotiems ir veikiantiems verslo subjektams; pateikiami centro direktorės R. Popovienės komentarai.

Didina finansavimą švietimui, socialinei sričiai, darbo užmokesčiui, infrastruktūrai / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 25, p. 14.Kauno rajono savivaldybės mero V. Makūno ir savivaldybės Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos D. Kupratienės įžvalgos apie planuojamą 2021 m. rajono biudžeto lėšų panaudojimą.

Kauno rajono taryba pasipriešino verslo užmojams. - Schem. // Ūkininko patarėjas. - 2021, saus. 26, p. 4. Informuojama, kad Kauno r. savivaldybės taryba vienbalsiai nepritarė UAB „Ekostruktūra“ planuojamai ūkinei veiklai (PŪV) - smėlio ir žvyro karjerui Virbaliūnų kaime (Batniavos sen.) ir pateikė savo argumentuotą vertinimą. Batniavos ir Kulautuvos seniūnijų bendruomenės taip pat kategoriškai nepritaria, kad jų kaimynystėje atsirastų žvyro kasykla, kurią planuojama eksploatuoti 25 metus. Per trumpą laiką surinkta beveik 1000 vietos gyventojų, pasisakančių prieš žvyro karjerą, parašų. Verslininkų taikiklyje atsidūrusi 45 ha teritorija yra vertinga kraštovaizdžio dalis. Su ja ribojasi net 15 paveldo objektų, driekiasi dviračių trasa, piligrimų kelias. Nemuno pakrantė priskirta vieningam Europos saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“, joje yra retų augalų rūšių, paukščių buveinių. Kauno r. savivaldybė yra gavusi Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos raštą, kuriame teigiama, kad vieta žvyro karjerui įrengti Virbaliūnų kaime pasirinkta neatsakingai. Savivaldybė gavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir aplinkos ministro S. Gentvilo raštus, kad vadovaujantis įstatymu, savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba gali priimti neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių.

Galimam potvyniui ruošiasi iš anksto / KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 25, p. 16.Apie Kauno rajono savivaldybėje Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdyje aptartas priemones, ką reikėtų daryti, jei Neryje susidarytų ledų sangrūdos ir grėstų potvynis; pateikiami savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo M. Rikterio, Lietuvos automobilių kelių direkcijos Saugaus eismo skyriaus vedėjo N. Abukausko, bendrovės „Kauno tiltai“ techninio direktoriaus V. Popovo, vicemero A. Nesteckio, Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybos vadovo R. Velžio, Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo R. Lipkevičiaus komentarai.

Kauno rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto projektas. – Lent., diagr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 25, p. 15. Taryba pasipriešino verslo užmojams / KRD inf. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 25, p. 13.Kauno rajono savivaldybės taryba, gavusi Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir aplinkos ministro S. Gentvilo raštus, vienbalsiai nepritarė UAB „Ekostruktūra“ planuojamai ūkinei veiklai – smėlio ir žvyro karjerui Virbaliūnų kaime (Batniavos seniūnija); pateikiami Kauno rajono mero V. Makūno, projekto iniciatoriaus V. Subačiaus, posėdyje dalyvausių rajono politikų V. Rimo, I. Marcinkevičienės ir Batniavos benruomenės atstovo D. Jančaro argumentai.

Pagal gyventojų skaičių Ringaudai netrukus gali tapti trečiąja pakaunės seniūnija / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 25, p. 11–12, 16. Apie darniai vykstančią Ringaudų (Kauno r.) seniūnijos plėtrą; pateikiami Kauno rajono vyr. architektės J. Kalvinskaitės, seniūno R. Vitkausko, Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjo M. Kruopio, Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojo T. Tamošiūno komentarai.

Stotelėse – moderni informavimo sistema / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 25, p. 13. Apie Kauno rajono savivaldybės pradėtą diegti šiuolaikšką keleivių informavimo sistemą Kauno rajono didesnių gyvenviečių ir miestelių viešojo transporto stotelėse; pateikiami rajono mero V. Makūno, savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vyriausiojo specialisto J. Sakalavičiaus, UAB „Kautra“ generalinio direktoriaus L. Skardžiuko komentarai.

Ministerija siekia, kad paukščių gripas nepatektų į ūkius / Žemės ūkio ministerijos informacija // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2021, saus. 23, p. 7. Žemės ūkio ministerija paprašė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pritaikyti visas galimas veterinarinės kontrolės priemones ir sugriežtinti visų paukščių laikymo vietų kontrolę, ypač Vilniaus, Kauno ir Kaišiadorių rajono savivaldybėse.

Taryba mėgins sustabdyti į istorines vietas nusitaikiusį verslo buldozerį / Vilma Kasperavičienė. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 18, p. 11–13.Apie nuotoliniame Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdyje planuojamą svarstyti vienintelį klausimą – dėl bendrovės „Ekostruktūra“ parengtos naujo smėlio ir žvyro karjero kasimo Virbaliūnų kaime (Batniavos seniūnija) poveikio aplinkai vertinimo programos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, Kauno rajono savivaldybės administracijos siūlymą tarybai priimti neigiamą motyvuotą sprendimą; pateikiami Seimo nario J. Urbanavičiaus, Kauno rajono mero V. Makūno, savivaldybės vyr. architektės J. Kalvinskaitės, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos R. Černiauskienės, Kulautuvos seniūnės D. Šiušienės, Batniavos bendruomenės pirmininko J. Eidukevičiaus, Batniavos seniūno Š. Pikelio bei gyventojų komentarai.

Kauno rajone vyksta vakcinacija / KRD inf. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 1392-7639. – 2021, saus. 18, p. 15. Apie COVID-19 vakcinacijos organizavimą Kauno rajono savivaldybėje; pateikiami savivaldybės gydytojos M. Labašauskaitės, Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties direktorės N. Gudžiūnaitės-Bybartienės komentarai.