Pradinis Klubai CIVITAS

„Civitas“ - Klubo veikla sustabdyta

Apksritimas, kurio viduryje paukštis„Civitas“ - lotyniškas žodis, nusakantis ir piliečių bendriją, ir valstybę. 2004 metais Atviros Lietuvos ir Valdo Adamkaus fondų įsteigtas Pilietinės visuomenės institutas skatina pilietines iniciatyvas ir stiprina visuomenės pilietiškumą, analizuoja viešąją politiką, gina pilietinės visuomenės idėją viešajame gyvenime. „Civito“ klubai yra įsteigti 39 Lietuvos miestuose.

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje „Civito“ klubas veikia nuo 2005 metų. Klubas vienija Garliavos ir Kauno rajono mokytojus, verslininkus, politikus ir kitus visuomeniškai aktyvius asmenis, besidominčius Lietuvos politine - ekonomine situacija ir kuriems rūpi visuomenės pilietiškumo ugdymas. Klubo veikloje ir renginiuose gali dalyvauti visi piliečiai, norintys šviestis, diskutuoti, imtis pilietinių iniciatyvų. Detalesnę informaciją apie Pilietinės visuomenės institutą ir „Civitas“ klubų veiklą rasite tinklalapyje http://www.civitas.lt

2005 metų kovo 31 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Pilietinės visuomenės instituto steigiamoji Garliavos klubo „Civitas“ diskusija, kurioje dalyvavo šio instituto direktorius dr. Darius Kuolys ir tarptautinių programų direktorius dr. Mantas Adomėnas. Svečiai diskusijos dalyvius supažindino su instituto veikla ir kvietė įsijungti į klubo veiklą ir diegiant, įtvirtinant demokratines, pilietines vertybes aktyviai prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo Lietuvoje.

Prie Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos daugiau nei dešimtmetį veikiančiame „Civito“ klube suorganizuota daugybė susitikimų, paskaitų ir diskusijų, kuriose dalyvavo Pilietinio visuomenės instituto lektoriai, žymūs Lietuvos mokslo, kultūros ir spaudos atstovai.

Pirmosios viešojoje bibliotekoje „Civito“ klube organizuotos diskusijos tema „Penkiolika nepriklausomybės metų: ir kas toliau?“, pasirinkta neatsitiktinai. Diskusijos vedėjai ne kartą pabrėžė menką Lietuvos visuomenės pilietiškumą ir stiprų norą suaktyvinti pilietiškumo procesą. Diskusijoje dalyvavo gausus būrys įvairaus amžiaus, įvairių politinių pažiūrų, profesijų Garliavos ir viso Kauno rajono piliečių.

Prie viešosios bibliotekos veikiančiame „Civito“ klube svečiavosi ir įdomias paskaitas - diskusijas vedė daugybė lektorių ir visuomenei puikiai pažįstamų žmonių. Viešojoje bibliotekoje viešėjęs istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Egidijus Aleksandravičius vedė diskusiją tema „Politinio sluoksnio formavimosi bėdos“; internetinio dienraščio www. bernardinai.lt vyriausias redaktorius Andrius Navickas ir Pilietinės visuomenės instituto koordinatorė Aistė Ivoškutė su klubo dalyviais diskutavo tema - „Žiniasklaida ir pilietinė visuomenė: partneriai ar priešininkai“. Į susitikimą su viešojoje bibliotekoje viešėjusiu žurnalistu Rimvydu Valatka susirinko ne tik klubo „Civitas“ nariai, bet ir gausus būrys garliaviečių, kurie aktyviai dalyvavo diskusijoje tema - „Ar įmanoma pilietinė visuomenė šiandienos Lietuvoje?“.

Sparčiai augant klubo „Civitas“ lankytojų ratui ir plečiantis klubo veiklai, viešojoje bibliotekoje didėjo ir organizuojamų susitikimų skaičius. Įdomias diskusijas visuomenei aktualiomis temomis vedė: filosofas Vytautas Radžvilas su klubo „Civitas“ dalyviais diskutavęs tema - „Lietuva ir Europos Sąjungos valstybės: valdžia ir žmonės“; generolas Jonas Kronkaitis susirinkusiems kalbėjo apie „Tautinį ir pilietinį patriotizmą šiandienos Lietuvoje“; „Švietimo ir pilietinės visuomenės“ klausimus nagrinėjo filosofas prof. Leonidas Donskis, diskusijoje „Viena Lietuva - dvi informacinės erdvės“ dalyvavo žurnalistas Romas Sakodolskis.

Į Garliavos klubą „Civitas“ padiskutuoti su klubo nariais „Savivaldos ir atsakomybės“ temomis buvo atvykęs filosofas, profesorius Bronislovas Genzelis. Taip pat svečiavosi JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narė dr. Elona Vaišnienė, su kuria diskutavome tema - „Savanoriškas darbas ilgina amžių“.

Žurnalistas Marius Jančius su garliaviečiais diskutavo „Išdavystės pokaryje ir nūdienos politikoje“ tema, o humanitarinių mokslų daktarė Solveiga Daugirdaitė šiandieninės lietuvių literatūros problemas gvildeno diskusijoje „Apie ką kalba ir apie ką nekalba šiandieninė lietuvių literatūra“. Džiaugiamės ir didžiuojamės tuo, kad į viešąją biblioteką susitikti su „Civitas“ klubo nariais buvo atvykusi ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, ekonomikos mokslų daktarė Aušra Maldeikienė ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarė Birutė Valionytė. Neišdildomus įspūdžius susirinkusiems paliko susitikimas su rinkodaros ir reklamos strategijų kūrėju Kristupu Baubliu, su kuriuo diskutavome apie „Partizaninio marketingo svarbą kovoje dėl išlikimo“. Klubo „Civitas“ narius aplankė ir rašytojas, režisierius V. V. Landsbergis, kuris viešojoje bibliotekoje pristatė meninį filmą „Kai aš buvau partizanas“.

Garliavos klubas „Civitas“, bendradarbiaudamas su Pilietinės visuomenės institutu, Garliavos bendruomenę ir „Civito“ narius pakvietė į diskusiją tema - „Nacionalinio saugumo aktualijos“, kurioje dalyvavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, istorijos mokslų daktaras Arvydas Anušauskas. Paskaitą „Prarastasis šimtmetis 1914 - 2014: lietuviškos tapatybės (de)konstrukcijos pagal geopolitikos įgeidžius“ skaitė dr. istorikas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas - Algimantas Kasparavičius. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, Ateitininkų federacijos pirmininkas doc. dr. Vaidotas Vaičaitis viešojoje bibliotekoje klubo „Civitas“ nariams skaitė paskaitą tema - „Valstybinės kalbos konstitucinis principas: keisti ar išlaikyti?“.

Džiugina tai, kad pasibaigus Pilietinės visuomenės instituto rėmimo projektams, Garliavos klubo „Civitas“ veikla nesustojo, o sėkmingai tęsiama toliau. Klubo „Civitas“ koordinatorės E. Matveičikienės iniciatyva, viešojoje bibliotekoje ir toliau organizuojami įvairūs renginiai, ugdantys pilietinę visuomenę.

Kasmet „Civito“ klubo veiklos pasipildo naujais susitikimais. Puiki pilietiškumo pamoka visų Garliavos mokyklų mokiniams buvo susitikimas su „Misija Sibiras '12“ dalyviu - E. Žvyku. Susitikti su Garliavos bendruomene ir klubo „Civitas“ nariais atvyko Europos Parlamento narės - R. Morkūnaitė ir L. Andrikienė, seimo nariai: A. Kubilius, D. Jankauskas ir D. Kreivys. VDU profesorius J. Vaičenonis Garliavos bendruomenei skaitė paskaitą, skirtą Oršos mūšiui. Lietuvos himno  instaliacijos „Tautiška giesmė“ sumanytojas, Hymnos.lt idėjos autorius ir projekto vadovas Julius Žėkas pristatė vieną unikaliausių savo kūrinių - Lietuvos himno instaliaciją „Tautiška giesmė“. Pilietiškumo ir tautiškumo pamokos tęsiasi. Susitikime su etnologu, profesoriumi Libertu Klimka su didžiuliu susidomėjimu klausėmės jo pamąstymų apie tai, kuo galime didžiuotis ir išsiskirti iš kitų Europos tautų. Profesorius kalbėjo apie mūsų tautos savivertę ir priminęs tautinės tapatybės sudedamąsias dalis, žodžiu ir vaizdu profesorius pristatė tuos lietuvių kalbos, istorinės atminties, kultūros (papročių ir tradicijų) paminklus, kurie mums leidžia jaustis išskirtiniais, įdomiais ir patraukliais kitoms Europos tautoms.

Kauno rajono gyventojai aktyviai dalyvauja klubo „Civitas“ veikloje: piliečiai diskutuoja, drąsiai išsako savo požiūrį, nuomonę ir tai rodo, kad mūsų rajono gyventojams iš tiesų pilietiškumo nestinga. Lietuvos kariuomenės vado, generolo J. Kronkaičio pastebėjimu, „<...garliaviečius laikau Lietuvos pilietiškumo sąžine...>“, tik truputį reikia daugiau drąsos ir pasitikėjimo savo jėgomis, kuriant pilietinę Lietuvos visuomenę.


Klubo „Civitas“ koordinatorė Elvyra Matveičikienė