Kauno rajono paminklai - Partizanams Girininkų I kaime

 GIRIN1

GIRIN2


ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Girininkų I km.

Šioje vietoje – Šališkių miške (dab. Pajūrio miškas, Kazlų Rūdos sav.), kaudamiesi su MGB karine čekistine grupe 1949 m. kovo 9 d. žuvo 4 Tauro apygardos Birutės rinktinės Arlausko kuopos partizanai: būrio vadas Juozapas Nėnius-Inžinas, grupės vadas Antanas Siaurys-Strazdas, Petras Jankus-Vanagas ir Vytautas Žilinskas-Genys.
2016 m. įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit.:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#