Kauno rajono piliakalniai - Pakalniškių piliakalnis

375px-Pakalniškių piliakalnis Kaunas. Papėdė prie Kauno marių

375px-Pakalniškių piliakalnis Kaunas. Viršūnė

SAMYLŲ SENIŪNIJA
Vaišvydavos kaimas

Piliakalnis įrengtas Nemuno kairiojo kranto (dabar Kauno marių) aukštutinės terasos šlaite, netoli buvusio Pakalniškių kaimo, kuris, 1958 m. pastačius *Kauno hidroelektrinę, atsidūrė marių dugne. Padavimas pasakoja, kad ant piliakalnio buvusi valdovo Vaišvydo pilis. Kartą, padedant išdavikams, priešai pilį sugriovė iki pamatų ir po to ji nebebuvo atstatyta. Ant piliakalnio išlikusios Pirmojo pasaulinio karo apkasų liekanos.

Piliakalnio aikštelė keturkampė, pailga, 36x22 m dydžio. Jos pietvakarių krašte supiltas 2 m. aukščio, 14,5 m. pločio pylimas, už kurio iškastas 40 m. ilgio, 17 m. pločio, 2 m. gylio griovys. Šiaurės rytų šlaite, 3 m. žemiau aikštelės yra 2 m. pločio terasa. Šlaitai statūs, iki 25-27 m. aukščio.
Į pietvakarius nuo piliakalnio griovio įrengtas priešpilis. Jo aikštelė ovali, pailga, 4x3 m. dydžio, iš visų pusių apjuosta 2 m. aukščio, 8 m. pločio pylimu, kurio išoriniai šlaitai 4 m. aukščio.

Į šiaurę ir vakarus nuo piliakalnio 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lygios ir žiestos keramikos, gyvulių kaulų (šiaurinė dalis užlieta Kauno marių). 1 km. į šiaurę nuo piliakalnio buvo II tūkst. pradžios - XV a. senkapis, tyrinėtas 1913 m. (užlietas Kauno marių). (Lit.: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search)

Piliakalnis datuojamas I tūkst. - II tūkst. pradžia. Pasiekiamas Kauno¬-Piliuonos plentu. 2006 m. valstybės saugomu kultūros paminklu pripažintas piliakalnis sutvirtintas, sutvarkytas ir pritaikytas turizmui, atlikti archeologiniai tyrinėjimai. (Lit.: https://www.aplinkmarias.lt/lankytinos-vietos/pakalniskiu-piliakalnis-su-priespiliu/)

2019 m. Kauno marių regioninio parko direkcija užbaigė projekto „Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete sutvarkymas ir pritaikymas lankymui“ įgyvendinimo darbus. Atlikti darbai: kraštovaizdžio formavimo kirtimai, žemės darbai, teritorijos funkcinės įrangos įrengimas, informacinių stendų, rodyklių, ženklų, riboženklių, maketų parengimas. Darbus atliko VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo darbai“ pagal 2015 metais architekto A.Vengrio parengtą projektą. Pagal tvarkybos darbų projektą Pakalniškių piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete teritorijoje įrengti nauji mediniai ir akmeniniai laiptai, pėsčiųjų takai, terasuoti takai, apžvalgos aikštelės. Taip pat nauji suolai, informaciniai ženklai, rodyklės, riboženkliai bei piliakalnio aikštelės užtvaras. Minėtų statinių vietose atlikti detalieji archeologiniai tyrimai. Projekto archeologinius tyrimus atliko VšĮ „Archeologijos centras“.

(Lit.: https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pakalniskiu-piliakalnis-jau-sutvarkytas-ir-vel-laukia-lankytoju-922258

Nuotr.: https://lt.wikipedia.org/wiki/Pakalni%C5%A1ki%C5%B3_piliakalnis_(Kaunas)

Lit.: http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=170
https://www.kapamatyti.lt/item/pakalniskiu-piliakalnis-kauno-rajone/
https://www.lrytas.lt/kultura/istorija/2019/07/20/news/kauno-mariu-krante-visu-groziu-atsivere-pakalniskiu-piliakalnis-11170787
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Daugiau:https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/pakalniskiu-piliakalnis/415
https://www.aplinkmarias.lt/lankytinos-vietos/pakalniskiu-piliakalnis-su-priespiliu/