Tvarkos

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas.

Čia rasite vidaus kontrolės politiką.

Čia rasite Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansų kontrolės taisykles.

Čia rasite visas asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje pavyzdines taisykles.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos darbo apmokejimo sistemą.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos asmens duomenų saugojimo politika.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos kasmetinių atostogų suteikimo eilės kriterijai.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos darbo priemonių turto lėšų naudojimo tvarka.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos inform. komunikac. techn. naudojimo stebėsenos tvarka.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos lygių galimybių politikos įgyvendinimo aprašas.

Čia rasite visas viešai publikuojamas viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos vertinimo tvarka.

Čia rasite naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisykles.

Čia rasite vaizdo duomenų tvarkymo taisykles.

Čia rasite tarpbibliotekinio abonemento paslaugų teikimo taisykles.

Čia rasite psichologinio smurto darbo aplinkoje ir mobingo prvencijos tvarką.

Čia rasite žalos atlyginimo už dokumentus tvarką.