Kauno rajono paminklai - Kraštotyrininkui Baliui Buračui-II

 20180724 103255

KARMĖLAVA
Vilniaus g.

Su Karmėlava siejamas svarbus spaudos darbuotojo, kraštotyrininko, etnografo, fotografo, muziejininko Balio Buračo gyvenimo tarpsnis. Šiame miestelyje 1944–1954 m. jis dirbo pradinių klasių mokytoju ir bibliotekininku. Minint 120-ąsias B. Buračo gimimo metines, 2017 m. gegužės 27 d. prie buvusios mokyklos Vilniaus gatvėje, kurioje jis dirbo ir gyveno, pastatytas koplytstulpis. Ant pastato atidengta atminimo lenta su irašu: „1944–1954 m. šiame name gyveno ir čia veikusioje mokykloje dirbo etnografas Balys Buračas (1897–1972)“. Autorius ir šių darbų iniciatorius – tautodailininkas Eugenijus Banys.

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės

s žmogus 1944 m. spalio 20 d. – 1954 m. birželio 15 d. mokytojavo ir ėjo bibliotekos vedėjo pareigas Karmėlavos vidurinėje mokykloje, kuri 1998 m. pavadinta jo vardu. Gražų šeštadienio, gegužės dvidešimtosios, rytą prie senosios Karmėlavos mokyklos buvo pašventintas Eugenijaus Banio išdrožtas koplytstulpis ir Balio Buračo atminimo lenta. Už gražias akimirkas dėkojame Audronei ir Eugenijui Baniams, Vilijai Čerkašinienei, Egidijui Stancikui, Antanui Vaičiui, Šarūnui Šukevičiui, Virginijui Veprauskui, Živilei Jurgaitienei, Marijui Buračui, Laimai Šlekienei (Buračaitei), Šiaulė