„Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“

Projektu „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“ buvo siekiama vienu metu plėtoti dvi moksleiviams ir jaunimui aktualias sritis: ugdyti ir tobulinti moksleivių ir jaunimo informacines technologines kompetencijas, sudarant sąlygas socialinės atskirties grupėms priklausančiam jaunimui dalyvauti neformalaus ugdymo užsiėmimuose, sąlygojančiuose profesinės karjeros pasirinkimo galimybes.

Projektas „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“ yra Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuoto ir finansuoto projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“ tęstinis projektas. Šį projektą 2015-2016 m. sėkmingai įgyvendino Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir šeši jos padaliniai. Plėtojant esamas ir kuriant naujas bibliotekos paslaugas viešojoje bibliotekoje vyko 40 neformalaus ugdymo teorinių - praktinių užsiėmimų moksleiviams pagal 4 neformalaus ugdymo programas. „Lego robotikos“ užsiėmimuose moksleiviai konstravo LEGO Mindstorm NXT ir EV3 robotų modelius, susipažino su Arduino mikrokontroleriais ir naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais gilino programavimo žinias, tobulino programavimo, loginio mąstymo ir komandinio darbo įgūdžius. Užsiėmimus viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose lankę moksleiviai programavimo, loginio mąstymo ir komandinio darbo įgūdžius demonstravo dalyvaudami dvejose viešojoje bibliotekoje organizuotose robotų varžybose. „Vaizdo technologijų“ ir „Darbo su planšetiniais kompiuteriais“ užsiėmimuose dalyvavę moksleiviai naudodamiesi planšetiniuose kompiuteriuose esančiomis programėlėmis kūrė grafinio dizaino darbus: retušavo ir restauravo nuotraukas, kūrė plakatus, lankstinukus ir skrajutes. Įkurtose video filmų dirbtuvėlėse itin aktyviai reiškėsi vyresnių - 5-10 klasių moksleiviai: rašė scenarijus, vaidino, filmavo ir montavo sustabdyto kadro ir trumpametražės animacijos filmukus, kuriuos vertinusi vietos bendruomenė išrinko 2 geriausius filmukų kūrėjus.

Šešiuose bibliotekos padaliniuose vyko 120 neformalaus ugdymo užsiėmimų pagal 2 mokymų programas. Išaugęs moksleivių susidomėjimas naujomis technologijomis, įgytos žinios ir įgūdžiai robotikos ir vaizdo technologijų srityje leidžia daryti prielaidą, kad visi šie veiksniai turėjo įtakos geresniam moksleivių pasirengimui dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis. Visos projekto metu plėtotos veiklos ugdė moksleivių informacinių technologijų kompetencijas, skatino iniciatyvumą ir bendruomeniškumą bei užtikrino vaikams ir paaugliams kūrybišką ir turiningą laisvalaikį po pamokų. Viešojoje bibliotekoje vykusiose integruotose dailės, informacinių technologijų ir muzikos pamokose (viso 20 pamokų) dalyvavę Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos ir jos Mastaičių skyriaus moksleiviai užsiėmimų metu naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais susipažino su programavimu, mokėsi kurti muziką, retušavo ir restauravo nuotraukas, kurdami skrajutes ir plakatus įgijo grafino dizaino pagrindus. Vykdant projektinę veiklą savivaldybės viešosios bibliotekos ir 6 jos padalinių: Garliavos, Ežerėlio, Zapyškio, Ringaudų, Piliuonos, Lapių ir Domeikavos kaimų ir miestelių bibliotekose teikiamomis paslaugomis pasinaudojo daugiau nei 250 moksleivių, įskaitant ir socialinės rizikos šeimose augančius vaikus ir jaunimą.

Vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė 
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka