Paminklai holokausto aukoms - Zapyškio seniūnija - II

 

Zapyškio žydų žudynių vieta ir kapas

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA

Zapyškio žydų sušaudymo vieta.
1941 m. rugpjūčio 13 d. Zapyškio valsčiaus viršaitis Andrius Jankūnas informavo Kauno apskrities valdybą, kad Zapyškio valsčiuje gyvena 141 žydas.
Zapyškio žydai buvo sušaudyti rugsėjo 4 d. vakariniame miestelio pakraštyje. Pagal liudytojų parodymus, iš Kauno atvažiavo sunkvežimis ginkluotų vyrų (galimas dalykas, jog tai buvo liūdnai pagarsėjusi TDA bataliono 3-ioji kuopa). Jie kartu su vietiniais baltaraiščiais nuvarė žydus į sušaudymo vietą. Ten jau laukė keli vokiečiai su fotoaparatais. Pagal K. Jägerio raportą, Zapyškyje sušaudyti 178 žydai: 47 vyrai, 118 moterų ir 13 vaikų.“ Žudynių vykdytojai - Hamanno skrajojantis būrys / 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa; Zapyškio baltaraiščiai. Unikalus kodas Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre – 10922. Įrašas ant paminklo: Įrašas „Šioje vietoje hitleriniai galvažudžiai ir jų vietiniai p pagalbininkai 1941 nužudė apie 282 žydų vaikų, moterų ir vyrų“ (hebrajų ir lietuvių kalbomis). 1993 m. ši vieta įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit.: https://www.krs.lt/media/1880/zydu_senosios_kapines_zudyniu_vietos_ir_kapai_krs.pdf

Nuotr.: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search