Kauno rajono paminklai - Partizanams Jonučių kaime

   jonuč2


jonuc1


jonuc3

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
Jonučių km. 

Paminklinė kompozicija (kryžius ir paminklinis akmuo) Kazio ir Onos Dagilių sodyboje 1948 m. rugpjūčio 10 d. žuvusiems Tauro apygardos partizanams atminti. 1948 m. šioje sodyboje, įrengtame Tauro apygardos štabo žeminėje , kautynių metu su MGB vidaus kariuomenės 298– ojo šaulių pulko kareiviais ir MGB Garliavos valsčiaus poskyrio stribais žuvo Tauro apygardos vadas Jonas Petras Aleščikas – Rymantas, Žalgirio rinktinės S. Dariaus ir S. Girėno kuopos vadas Juozas Skučas – Šaulys ir šios kuopos žvalgybos viršininkas Kazimieras Brundza – Papartis.
Kryžius pastatytas 1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Garliavos 1– osios grupės vadovo Ričardo Gudaičio ir nario Algirdo Drūlios iniciatyva.
Paminklinė plokštė įrengta 1992 m. gegužės mėn. J. P. Aleščiko sūnaus Jono Rimanto Aleščiko iniciatyva.
Autoriai - P. Petraitis ir A. Švirinas.
2010 m. kompozicija įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Lit.:
Pietų Lietuvos partizanų sritis : atlasas : Dainavos ir Tauro apygardos / [parengė Edita Jankauskienė, Dalia Kuodytė, Rūta Trimonienė, Dalius Žygelis ; žemėlapius parengė Rimantas Žvirblis ; ats. redaktorė Dalia Kuodytė]. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008

http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kaunas_paminklai.htm

Nuotr.:https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/#