Kauno rajono koplytstulpiai ir stogastulpiai - Karaliui Mindaugui

Karaliui Mindaugui

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA
Raudondvario pilies dvaro parke.

Koplytstulpį išdrožė žinomas tautodailininkas Antanas Ruškys. Knygnešio ainis, buvęs partizanas ir tremtinys A. Ruškys sakėsi esąs laimingas, galėjęs iš seniai turėto ąžuolo, kadais atsigabento iš Kėdainių miškų, išdrožti Karaliaus Mindaugo skulptūrą. Saulutę koplytstulpiui iškalė kalvis R. Grekavičius.
Ąžuolo skulptūra jaukiai įsiliejo į senojo Raudondvario pilies parko pietinės pusės kraštovaizdį.

Lit. ir nuotr.: Nemunas.- 2008, liep. 7, Nr. 26.