Kauno rajono paminklai - Tremtiniams Babtuose

  babt1 

BABTŲ SENIŪNIJA
Babtai, Nevėžio g. 4A

Medinis paminklas su Šv. Jono Nepomuko skulptūra, skirtas Lietuvos tremtiniams atminti. Pastatytas 1989 m. birželio 14 d. – Gedulo ir Vilties dieną. Paminklą pašventino tuometinis Babtų klebonas kunigas Ričardas Mikutavičius. Koplytstulpio autorius tautodailininkas Ginutis Dudaitis.
2018 m. Babtų seniūnijos iniciatyva ir vietos tautodailininko Algimanto Sakalausko pagalba, tremtinių kryžius atnaujintas ir iš privačios valdos šalia sodininkystės ir daržininkystės instituto perkeltas prie paminklinio suolelio Babtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje.
„ Paminklo skersmuo – tai laikas, kuris teka trumpam žmogaus gyvenimui, o stiebas su Nukryžiuotuoju – tai veržimasis į amžinybę. Stiebas visada aukštesnis,“ – taip apie koplytstulpį sakė kunigas Ričardas Mikutavičius.

Lit.:
Iš užmaršties sugrįžę: [ reklaminis leidinys] / V. Poškaitienė, A. Vaičius.– 1992.
https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/babtai/darbai/

Nuotr.:
https://www.krsvbiblioteka.lt/virtualusturas/