Pradinis Veikla

Veikla

Viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Čia rasite visas viešai publikuojamas 2017 m. viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės.


Darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

Bibliotekos veiklos sritys

Čia rasite visą bibliotekos vykdomos veiklos krypčių sąrašą.

Skaityti

Bibliotekos nuostatai

Čia rasite bibliotekos nuostatus.

Skaityti

Bibliotekos registracijos pažymėjimas

Čia rasite bibliotekos registracijos pažymėjimą.

Skaityti

Teisės aktai

Čia rasite visus bibliotekos reguliavimo sričiai priskiriamus galiojančius teisės aktus.

Skaityti

Planavimo dokumentai

Čia rasite bibliotekos strateginius planus.

Skaityti

Veiklos ataskaitos

Čia rasite bibliotekos metines veiklos ataskaitas.

Skaityti

Viešieji pirkimai

Čia galite rasti visą informaciją susijusia su viešaisiais pirkimais.

Skaityti

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Čia rasite visas viešosios bibliotekos viešai publikuojamas finansines ataskaitas ir kitus su jomis susijusius dokumentus.

Skaityti