Kauno rajono paminklai - Ežerėlio durpynui - 100 metų5-durpininko-aikštėje-atnaujinti-suoliukai

EŽERĖLIO SENIŪNIJA

Ežerėlio miestelio centre, 2015 m. atidengtas skulptoriaus Pijaus Česiūno sukurtas paminklas "Ežerėlio durpynui – 100 metų". Jis simbolizuoja durpių klodus ir iš jų iškilusį šviečiantį miestą. Paminklas sukurtas ir pastatytas bendrovės "Klasmann-Deilmann Ežerėlis" lėšomis, aikštės tvarkymo darbus finansavo Kauno rajono savivaldybė.

Daugiau: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pirmas-durpininku-miestelio-simtmetis-695146

Nuotr. iš https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/ezerelis/darbai/

Kauno rajono paminklai - Kryžius Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoriams


lankytinos-vietos-kryzius-234x300

GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJA

Kryžius Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoriams J. Andriušiui, L.Vilkaičiui, V. Benešiūnui ir St. Andriušiui atminti.Pastatytas 1918 m. Garliavos gyventojo Pijaus Petraičio iniciatyva 1988 m. atstatytas. 

Nuotr. Virginijos Tamašauskienės

Kauno rajono kryžiai - Birželio sukilimo dalyviams Kačerginėje

kryž

KAČERGINĖS SENIŪNIJA

Kryžiai Kačerginės pušynėlyje netoli J. Biliūno vasarnamio, skirti 1941 m. žuvusiems Birželio sukilimo dalyviams – Kačerginės būrio partizanams Boleslovui Daukšiui ir Stasiui Linkevičiui. Kryžiai pastatyti 1989 m.
Šiai vietai 2010 m. suteiktas regioninio reikšmingumo lygmuo.
Daugiau: http://www.llks.lt/Varpo%20straipsniai/Kuo%20reiksmingas%20Birzelio%20sukilimas.html
http://alkas.lt/2016/06/20/z-tamakauskas-1941-metu-birzelio-sukilimo-zingsniu-aidas/

Lit.:.
Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.
http://www.kpd.lt/news/968/148/Kulturos-vertybiu-registra-papilde-Lietuvos-partizanu-kapai-kovos-ir-zuties-vietos.html


Nuotr.iš Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015.

Kauno rajono paminklai - Partizanams - VIII

okuose gustaicio sodyboje 

ROKŲ SENIŪNIJA

Paminklas žuvusiems partizanams -Tautmyliui, Juozui Miliauskui - Sapnui ir Albinui Juodžiui - Šturmui atminti. Pastatytas 2005 m. Rokų kaime, Gustaitynėje, Onutės Stasiulevičiūtės- Čepienės rūpesčiu.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015

Kauno rajono kapinės -1941 m. birželio sukilėlių sušaudymo vieta

sukil


KAČERGINĖS SENIŪNIJA
KAČERGINĖ

Šioje, kryžiumi paženklintoje vietoje, raudonarmiečiai 1941-06-23 sušaudė 1941 m. birželio sukilimo Kačerginės būrio 2 sukilėlius: Zapyškio policijos nuovados policininką Boleslovą Daukšį, g. 1915 m., gyv. Kauno aps. ir Stasį Linkevičių, g. 1912 m., gyv. Zapyškyje, Kauno apskr.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

Paminklai holokaustom aukoms - Vilkijos seniūnija


565654


VILKIJOS SENIŪNIJA
VILKIJA

Vilkijos žydų senosios kapinės,kuriose išlikę įvairių formų pilko, rausvo granito ir betoniniai antkapiai, jų fragmentai su iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų rašmenimis.1992 m. įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą.


Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono kapinės - Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės Girininkų I km. Alšėnų sen.


55555

556566

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ I KAIMAS

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės. 1992 m. įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Paminklai holokausto aukoms - Zapyškio seniūnija - III


5556

5666

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
ZAPYŠKIS

Zapyškio senosios žydų kapinės, kuriose palaidoti Zapyškio žydų tautybės gyventojai. 1992 m.kapinės įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Nuo kada laidota šiose kapinėse tiksliai nėra žinoma. Spėjama, kad nuo žydų įsikūrimo Zapiškyje. Miestelis minimas nuo 1575 m. Per jį ėjo svarbus Kauno-Virbalio prekybos ir pašto traktas. 1825-1847 m. turėjo miesto teises. 1800 m. Zapiškyje gyveno 107, 1856 m. - 486, 1897 m. - 547, 1923 m. - 589 gyventojai. 1940 m. Zapyškyje veikė žydų pradinė mokykla, gyveno apie 50 žydų šeimų.


Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono piliakalniai - Paštuvos piliakalnis8585


BATNIAVOS SENIŪNIJA
BATNIAVOS KAIMAS

Aikštelė (trikampė, apie 160 m ilgio šiaurės ir pietų kryptimi ir 20 m pločio pietiniame gale į šiaurės pusę žemėja apie 3 m; aikštelė apaugusi mišku, jos viršuje yra seno keliuko žymės), pylimai (aikštelės pietiniame gale supiltas 0,7 m aukščio ir 6 m pločio pirmas pylimas su 1,4 m aukščio išoriniu šlaitu; už prieš šį pylimą iškasto griovio supiltas antras 0,5 m aukščio ir 4,5 m pločio pylimas su išoriniu 1,2 m aukščio šlaitu; pylimai sulėkštėję; grioviai (pirmas, tarp abiejų pylimų esantis griovys yra 1 m gylio ir 4 m pločio, antrasis, prieš antrą pylimą esantis griovys yra 0,5 m gylio ir 3 m pločio; grioviai užslinkę); terasa (piliakalnio pietvakariniame šlaite, apie 1 m žemiau aikštelės pirmas griovys ir antras pylimas virsta apie 3 m pločio terasa); šlaitai (statūs, 10–12 m aukščio nuo Nemuno slėnio ir Tamsės upelio; šiaurės vakarų šlaite yra gilios seno keliuko provėžos, šlaitai apaugę mišku. Priklauso kompleksui Paštuvos piliakalniui su priešpiliu. Datuojamas II tūkstantmečio pr. 2017 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono kapinės - Partizanų žūties vieta Altoniškių km. Zapyškio sen.


5000

50001


5001123

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
ALTONIŠKIŲ KAIMAS

Šioje vietoje, kautynių su MGB čekistais 1951 m. gegužės 20 d.metu, žuvo Tauro apygardos štabo visuomeninės dalies viršininkas Juozas Totoraitis-Čigonas ir kiti Lietuvos partizanai.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt